İRC PAYLASİM www.ircpaylasim.tr.gg

http://ircpaylasim.tr.gg

İRCPAYLASİM SIK KULLANILANLARA EKLE!
   
  İRc Paylaşım
  Log okumanız için PC-win ile yazdığım bir kod.
 

Kod: Log okuma add-on'u/penceresi vs. ne derseniz işte .)

Elimi atmadığım bir picture windows kalmıştı sanırım.
Sonunda onada elimi uzattım. Ve farklı/hoş bir çalışma ortaya çıktı.
7 ayrı tema seçeneği vs. şeyler ekledim. Maksat görünüm olsun.

Buton gibi görünen şeyler aynen buton.
Ama bu butonları size indirtmek istemedim.
Bunun için butonları oluşturup picture windows komutların'dan olan, /drawsave komutu ile mIRC'in ana klasörüne entegre edicek kod'uda yazdık. .) Yani butonları kod'lar ile oluşturduk, download zahmetinden kurtulun diye. Fakat yine bir download etmeniz gereken birşey var, "x-Gui.dll" Ama korkmayın bunuda kod'un yanında, eşantiyon olarak veriyorum .)

Buradan dll'i indirin.

Aşşağıdaki kod'uda, mIRC'inize ekleyin.

Kod:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Yapımcı: L4roXyL
;Bu kod'u editleyipte "ben yaptım" diyen/yazan, "karakter fakiri" olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
on *:load:if ($findfile($mircdir,x-gui.dll,0)) echo -aet Log $+(okuma,$chr(40),$chr(2),/logoku,$chr(2),$chr(41)) add-on'u başarı ile yüklendi. Yapımcı: $+($chr(2),L4roXyL) | else silya
on *:unload:noop $findfile($mircdir,r*.bmp,0,.remove -b $shortfn($1-)) | noop $findfile($mircdir,buton*.bmp,0,.remove -b $shortfn($1-)) | echo -ate Log okuma add-on'u başarı ile kaldırıldı. Yapımcı: $+($chr(2),L4roXyL)
alias silya echo -aet mIRC'inizde $+($chr(2),x-Gui.dll,$chr(2)) bulunmamaktadır. Add-on yüklenmedi. | .unload -rs $shortfn($script)
alias xgui return $dll(x-gui.dll,$1,$2-)
alias -l day return $replacecs($1,Monday,Pazartesi,Tuesday,Salı,Wednesday,Çarşamba,Thursday,Perşembe,Friday,Cuma,Saturday,Cumartesi,Sunday,Pazar)
alias sillog noop $findfile($logdir,*,0,.remove -b $shortfn($1-)) | $iif($input(Tüm loglar başarı ile silinmiştir.,o,Uyarı) == $true,window -c @log,window -c @log)
alias logoku {
 if ($findfile($logdir,*,0) == 0) { $iif($input(Herhangi bir log dosyanız bulunmuyor.,o,Uyarı) == $true,halt,halt) | halt } 
 else {
  window -c @log | var %1 = $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) | buton_paint | clr_paint
  window -BpdCk0 +d @log -1 -1 600 480 
  drawfill -r @log $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) 0 0
  drawrect -r @log %1 5 0 0 600 480 | drawline -r @log %1 3 0 20 600 20
  drawrect -rf @log %1 1 2 2 594 17
  drawtext -r @log $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) Verdana 12 8 4 $+($chr(160),Log) okuma ( <PC-win|Xgui> L4roXyL )
  drawtext -r @log $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) Verdana 12 585 3 x | xgui Mark @log
  xgui Create @log > button 1 10 452 70 20 bitmap > buton5.bmp,buton6.bmp,buton5.bmp
  xgui Create @log > button 2 453 452 66 20 bitmap > buton3.bmp,buton4.bmp,buton3.bmp
  xgui Create @log > button 3 523 452 66 20 bitmap > buton.bmp,buton2.bmp,buton.bmp
  xgui Create @log > button 7 453 30 15 15 bitmap > r.bmp,ra.bmp,ra.bmp
  xgui Create @log > button 8 473 30 15 15 bitmap > r2.bmp,ra2.bmp,ra2.bmp
  xgui Create @log > button 9 493 30 15 15 bitmap > r3.bmp,ra3.bmp,ra3.bmp
  xgui Create @log > button 10 513 30 15 15 bitmap > r4.bmp,ra4.bmp,ra4.bmp
  xgui Create @log > button 11 533 30 15 15 bitmap > r5.bmp,ra5.bmp,ra5.bmp
  xgui Create @log > button 12 553 30 15 15 bitmap > r6.bmp,ra6.bmp,ra6.bmp
  xgui Create @log > button 13 573 30 15 15 bitmap > r7.bmp,ra7.bmp,ra7.bmp
  xgui Create @log > listbox 4 453 50 136 395 size vsbar hsbar
  xgui Create @log > richedit 5 10 50 435 395 vsbar hsbar
  xgui Create @log > richedit 6 90 453 350 20 center
  xgui Create @log > richedit  14 12 27 350 20 
  xgui Set @log > color 4 $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118))
  xgui Set @log > style 4 windowedge | xgui Set @log > style 4 border
  xgui Set @log > color 5 $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118))
  xgui Set @log > style 5 windowedge | xgui Set @log > style 5 border
  xgui Set @log > color 6 $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) 
  xgui Set @log > style 6 windowedge 
  xgui Set @log > color 14 $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) 
  xgui Set @log > style 14 windowedge 
  xgui Set @log > font 4 Verdana > 8 1 0 0 0 | xgui Set @log > font 5 Verdana > 9 1 0 0 0 | window -a @log
  return $findfile($logdir,*,0,xgui Listbox @log > AddItem 4 • $nopath($1-)) 
 }
}
alias buton_paint {
 window -BphdCk0 +d @buton -1 -1 70 20
 drawfill -r @buton $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) 0 0 
 drawrect -r @buton $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) 3 0 0 70 20
 drawtext -ro @buton $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) Verdana 12 22 3 SIL 
 drawsave -b32 @buton buton.bmp | window -c @buton
 window -BphdCk0 +d @buton -1 -1 70 20
 drawfill -r @buton $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) 0 0 
 drawrect -r @buton $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) 3 0 0 70 20
 drawtext -ro @buton $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) Verdana 12 22 3 SIL 
 drawsave -b32 @buton buton2.bmp | window -c @buton
 ;buton 2
 window -BphdCk0 +d @buton -1 -1 70 20
 drawfill -r @buton $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) 0 0 
 drawrect -r @buton $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) 3 0 0 70 20
 drawtext -ro @buton $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) Verdana 12 17 3 T.SIL
 drawsave -b32 @buton buton3.bmp | window -c @buton
 window -BphdCk0 +d @buton -1 -1 70 20
 drawfill -r @buton $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) 0 0 
 drawrect -r @buton $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) 3 0 0 70 20
 drawtext -ro @buton $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) Verdana 12 17 3 T.SIL
 drawsave -b32 @buton buton4.bmp | window -c @buton
 ;buton 3
 window -BphdCk0 +d @buton -1 -1 70 20
 drawfill -r @buton $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) 0 0 
 drawrect -r @buton $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) 3 0 0 70 20
 drawtext -ro @buton $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) Verdana 12 6 3 TEMIZLE
 drawsave -b32 @buton buton5.bmp | window -c @buton
 window -BphdCk0 +d @buton -1 -1 70 20
 drawfill -r @buton $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) $iif(%text,%text,$rgb(7,223,235)) 0 0 
 drawrect -r @buton $iif(%cubuk,%cubuk,$rgb(3,113,118)) 3 0 0 70 20
 drawtext -ro @buton $iif(%tema,%tema,$rgb(5,169,177)) Verdana 12 6 3 TEMIZLE
 drawsave -b32 @buton buton6.bmp | window -c @buton
}
alias clr_paint {
 window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(167,120,134) $rgb(167,120,134) 0 0 
 drawsave -b32 @r r.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(201,173,182) $rgb(201,173,182) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(118,146,90) $rgb(118,146,90) 0 0 
 drawsave -b32 @r r2.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(193,208,172) $rgb(193,208,172) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra2.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(174,2,32) $rgb(174,2,32) 0 0 
 drawsave -b32 @r r3.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(253,96,123) $rgb(253,96,123) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra3.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(104,117,117) $rgb(104,117,117) 0 0 
 drawsave -b32 @r r4.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(158,169,169) $rgb(158,169,169) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra4.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(116,45,181) $rgb(116,45,181) 0 0 
 drawsave -b32 @r r5.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(182,135,226) $rgb(182,135,226) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra5.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(184,188,16) $rgb(184,188,16) 0 0 
 drawsave -b32 @r r6.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(232,237,35) $rgb(232,237,35) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra6.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(5,169,177) $rgb(5,169,177) 0 0 
 drawsave -b32 @r r7.bmp | window -c @r | window -BphdCk0 +d @r -1 -1 15 15
 drawfill -r @r $rgb(7,223,235) $rgb(7,223,235) 0 0 
 drawsave -b32 @r ra7.bmp | window -c @r 
}
on *:signal:xGui: {
 if ($1 == @log) {
  if ($2 == dclick) && ($3 == 4) {
   xgui Richedit @log > Clear 5 | xgui Richedit @log > SetMargins 5 10 | var %& = $dll(x-GUI.dll,Listbox,@log > GetSelText 4)
   var %t = $shortfn($findfile($logdir,$gettok(%&,2,32),1))
   xgui Richedit @log > Clear 14 | xgui Richedit @log > Echo 14 $+($chr(2),Oluşturulma tarihi:,$chr(32),$chr(2),$asctime($file(%t).ctime,dd/mm/yy)) $+($str($chr(160),5),$chr(2),Gün:,$chr(2),$chr(32),$day($asctime($file(%t).ctime,dddd))) $+($str($chr(160),5),$chr(2),Saat:,$chr(32),$chr(2),$asctime($file(%t).ctime,HH:nn:ss TT))
   var %2 = 1 | while (%2 <= $lines(%t)) { xgui Richedit @log > Echo 5 $strip($read(%t,%2)) | inc %2 }
   xgui Richedit @log > Clear 6 | xgui Richedit @log > Echo 6 $+($chr(2),Dosya:,$chr(32),$chr(2),$gettok(%&,2,32)) - $+($chr(2),Boyut:,$chr(2),$chr(32),$bytes($file(%t).size,k)) KB
  }
  if ($2 == sclick) {
   if ($3 == 7) { set %tema $rgb(167,120,134) | set %text $rgb(201,173,182) | set %cubuk $rgb(103,67,78) | logoku | xgui Set @log > disable 7 }
   if ($3 == { set %tema $rgb(118,146,90) | set %text $rgb(193,208,172) | set %cubuk $rgb(91,113,70) | logoku | xgui Set @log > disable 8 }
   if ($3 == 9) { set %tema $rgb(174,2,32) | set %text $rgb(253,96,123) | set %cubuk $rgb(107,1,20) | logoku | xgui Set @log > disable 9 }
   if ($3 == 10) { set %tema $rgb(104,117,117) | set %text $rgb(158,169,169) | set %cubuk $rgb(70,79,79) | logoku | xgui Set @log > disable 10 }
   if ($3 == 11) { set %tema $rgb(116,45,181) | set %text $rgb(182,135,226) | set %cubuk $rgb(66,26,102) | logoku | xgui Set @log > disable 11 }
   if ($3 == 12) { set %tema $rgb(184,188,16) | set %text $rgb(232,237,35) | set %cubuk $rgb(105,107,10) | logoku | xgui Set @log > disable 12 }
   if ($3 == 13) { set %tema $rgb(5,169,177) | set %text $rgb(7,223,235) | set %cubuk $rgb(3,113,118) | logoku | xgui Set @log > disable 13 }
   if ($3 == 1) { xgui Richedit @log > Clear 5 | xgui Richedit @log > Clear 6 }
   if ($3 == 2) { $iif($input(Tüm logları silmek istediğiniz'den eminmisiniz?,y,Uyarı!) == $true,sillog,halt) }
   if ($3 == 3) { 
    var %& = $dll(x-GUI.dll,Listbox,@log > GetSelText 4)
    var %tt = $shortfn($findfile($logdir,$gettok(%&,2,32),1)) 
    if (!%tt) $iif($input(Listeden veri seçmediniz?,o,Uyarı!) == $true,window -a @log,window -a @log) halt
    else { .remove -b %tt | xgui Listbox @log > DeleteItem 4 $dll(x-GUI.dll,Listbox,@log > GetSelItem 4) | $iif($input(%tt dosyası başarı ile silindi.,o,Uyarı) == $true,haltdef,haltdef) }
   }
  }
 } 
}
menu @log {
 sclick: { if ($mouse.y >= 5 && $mouse.y < 15 && $mouse.x >= 584 && $mouse.x < 593) window -c @log }
}
menu menubar,query {
 Log oku:logoku
}

Sanırım işinize yarar.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 13 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı! (2008-2009 © Copyright By Chaos ® Tüm Hakları saklıdır)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=