İRC PAYLASİM www.ircpaylasim.tr.gg

http://ircpaylasim.tr.gg

İRCPAYLASİM SIK KULLANILANLARA EKLE!
   
  İRc Paylaşım
  Bütün Yazı Stilleri
 

Forumda Birçok Yazı Stili mevcut.TEk tek ARamaktansa Hepsını Bir Konuda Toplamak Mantıklı olur dıye dusundum.Elimdeki Butun Yazı Stillerini Buraya EKliyorum.Sizde Bu konuda OLmayan AMa sizde Bulunan Yazı stıllerını eklersenız Sevinirim.Bundan sonra Yazı stılı Arıyan Herkezde Butun SAyfaları ARamadan Burdan Faydalanabılır.
sAygılar..

Bİr ince Bir Kalın yazma :

on *:input:*: { if $left($1,1) != / { var %1 = $1- | var %2 = $regsub(%1, /()/g, $chr(2)1, %1) | say %1 | haltdef } }

İLk Harfi REnkLi Yazmak :

on *:input:*: {
if /* !iswm $1- && !$inpaste && status !isin $active && @* !iswm $active {
msg $active $regsubex($1-,/(?<=^|s)(.)/g,041)
halt
}
}


İLk Harfi İnce Yazmak :

on *:input:*:if $istok(channel chat query,$window($active).type,32) && /* !iswm $1 { say $bold($1-) | halt }
alias bold return $regsubex($1-,/(?<=^| )(.)/g,$+($chr(2),1,$chr(2)))


ÇEştLi Yazı Stilleri :

#yaziturkce off
on 1:INPUT:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status'a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
unset %turkce
set %turkce $1-
if ( $chr(47) == $mid(%turkce,1,1) ) { %turkce | unset %turkce* | halt }
%turkce = $replacecs(%turkce,ı,I,İ,Î,ş,$,Ş,$,ç,¢,Ç,¢,ğ,g,Ğ,Ğ ,ü,û,Ü,Û,ö,ô,Ö,Ô)
say %turkce
unset %turkce
halt
:halt
halt
:son
}
#yaziturkce end
#yazikalinince off
on 1:input:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status'a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %kelime $1-
if ( $left($1,1) == . ) { goto bit }
set %kelime $replace(%kelime,ı,I)
set %kelime $replace(%kelime,ğ,g)
set %kelime $replace(%kelime,l,L)
set %kelime $replace(%kelime,b,ß)
set %kelime $replace(%kelime,Ş,$)
set %kelime $replace(%kelime,j,J)
set %kelime $replace(%kelime,o,ø)
set %kelime $replace(%kelime,t,†)
set %kelime $replace(%kelime,ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,:,¦)
set %kelime $replace(%kelime,Ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,ü,û)
set %kelime $replace(%kelime,Ü,Û)
set %kelime $replace(%kelime,ö,ô)
set %kelime $replace(%kelime,Ö,Ô)
set %kelime $replace(%kelime,?,¿)
set %kelime $replace(%kelime,x,×)
set %kelime $replace(%kelime,slm,SeLam)
set %kelime $replace(%kelime,nbr,naßer¿)
set %kelime $replace(%kelime,s.a,seLamun aLeyKüm.)
set %kelime $replace(%kelime,a.s,aLeyKüm SeLam.)
set %kelime $replace(%kelime,allah,Allah)
set %kelime $replace(%kelime,Yazgulu,YazguLu)
:bit
say %kelime
unset %kelime
:halt
halt
:son
}
#yazikalinince end
#yazielite off
on 1:input:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status'a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %kelime $1-
if ( $left($1,1) == . ) { goto bit }
set %kelime $replace(%kelime,ı,I)
set %kelime $replace(%kelime,ğ,g)
set %kelime $replace(%kelime,l,L)
set %kelime $replace(%kelime,b,ß)
set %kelime $replace(%kelime,ı,I)
set %kelime $replace(%kelime,ş,$)
set %kelime $replace(%kelime,Ş,$)
set %kelime $replace(%kelime,j,J)
set %kelime $replace(%kelime,ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,ü,û)
set %kelime $replace(%kelime,Ü,Û)
set %kelime $replace(%kelime,ö,ô)
set %kelime $replace(%kelime,Ö,Ô)
set %kelime $replace(%kelime,:,¦)
set %kelime $replace(%kelime,?,¿)
set %kelime $replace(%kelime,slm,SeLam)
set %kelime $replace(%kelime,nbr,naßer¿)
set %kelime $replace(%kelime,s.a,seLamun aLeyKüm.)
set %kelime $replace(%kelime,a.s,aLeyKüm SeLam.)
set %kelime $replace(%kelime,allah,Allah)
set %kelime $replace(%kelime,Yazgulu,YazguLu)
:bit
say %kelime
unset %kelime
:halt
halt
:son
}
#yazielite end
#yaziqarisma off
on 1:input:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status'a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %kelime $1-
if ( $left($1,1) == . ) { goto bit }
set %kelime $replace(%kelime,o-,º)
set %kelime $replace(%kelime,k,]{)
set %kelime $replace(%kelime,1/4,¼)
set %kelime $replace(%kelime,1/2,½)
set %kelime $replace(%kelime,/,÷)
set %kelime $replace(%kelime,0,ø)
set %kelime $replace(%kelime,1,¹)
set %kelime $replace(%kelime,2,²)
set %kelime $replace(%kelime,3,³)
set %kelime $replace(%kelime,ae,Æ)
set %kelime $replace(%kelime,a,å)
set %kelime $replace(%kelime,b,ß)
set %kelime $replace(%kelime,c,©)
set %kelime $replace(%kelime,e,ë)
set %kelime $replace(%kelime,i,î)
set %kelime $replace(%kelime,l,£)
set %kelime $replace(%kelime,n,ñ)
set %kelime $replace(%kelime,o,ø)
set %kelime $replace(%kelime,r,®)
set %kelime $replace(%kelime,s,§)
set %kelime $replace(%kelime,u,µ)
set %kelime $replace(%kelime,x,×)
set %kelime $replace(%kelime,y,¥)
set %kelime $replace(%kelime,!,¡)
set %kelime $replace(%kelime,?,¿)
set %kelime $replace(%kelime,<set>,»)
set %kelime $replace(%kelime,-,¬)
set %kelime $replace(%kelime,:,¦)
set %kelime $replace(%kelime,slm,SeLam)
set %kelime $replace(%kelime,nbr,naßer¿)
set %kelime $replace(%kelime,s.a,seLamun aLeyKüm.)
set %kelime $replace(%kelime,a.s,aLeyKüm SeLam.)
set %kelime $replace(%kelime,allah,Allah)
set %kelime $replace(%kelime,Yazgulu,YazguLu)
:bit
say %kelime
unset %kelime
:halt
halt
:son
}
#yaziqarisma end
#yaziilkbuyuk on
on 1:INPUT:*: {
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status'a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %Var3 $1-
unset %Var1 %Var2
set %Var1 1 | set %Var2 $upper($mid(%Var3,1,1))
if ($mid(%Var3,1,1) == $chr(47)) { goto ServerCommand }
if ($len(%Var3) == 1) { set %Var2 $upper(%Var2) | say %Var2 | halt }
:Start1
inc %Var1 1
if ($mid(%Var3,%Var1,1) != $chr(32)) { set %Var2 %Var2 $+ $mid(%Var3,%Var1,1) | if ($len(%Var3) < %Var1) { goto Start1 } }
if ($mid(%Var3,%Var1,1) == $chr(32)) { set %Var2 %Var2 $+ $upper($mid(%Var3,%Var1,2)) | inc %Var1 1 | if ($len(%Var3) < %Var1) { goto Start1 } }
if ($len(%Var3) != %Var1) { goto Start1 }
say %Var2
halt
:ServerCommand
:halt
halt
:son
}
#yaziilkbuyuk end
#yazirenkli off
on 1:INPUT:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status'a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
unset %ahenk*
if ( $chr(47) == $mid($1-,1,1) ) { $1- | unset %ahenk* | halt }
:ilk
inc %ahenks
if ( %ahenks > $len($1-) ) { say %ahenkt | unset %ahenk* | halt }
%ahenkh = $mid($1-,%ahenks,1)
%ahenkh = $replace(%ahenkh,$chr(32),$chr(0160))
%ahenkt = %ahenkt $+  $+ $rand(3,13) $+ %ahenkh
goto ilk
:halt
halt
:son
}
#yazirenkli end
dialog Yazim {
title "Yazıtipi"
size -1 -1 110 220
radio "Tûrk¢e",1,10 10 90 20
radio "eLite",2,10 30 90 20
radio "Ilk Harf Büyük",3,10 50 90 20
radio "KaLın-İnce",7,10 70 90 20
radio "Qa®i§ma",5,10 90 90 20
radio "Rengarenk",6,10 110 90 20
radio "Normal",19,10 130 90 20
box "",20,5 0 100 155
button "TAMAM",21,5 195 100 20,ok
}
on 1:dialog:Yazim:*:*: {
if ( $devent == init ) {
if ($group(#yaziturkce).status == on ) { did -c Yazim 1 }
elseif ($group(#yazielite).status == on ) { did -c Yazim 2 }
elseif ($group(#yaziilkbuyuk).status == on ) { did -c Yazim 3 }
elseif ($group(#yazikalinince).status == on ) { did -c Yazim 7 }
elseif ($group(#yazirenkli).status == on ) { did -c Yazim 6 }
elseif ($group(#yaziqarisma).status == on ) { did -c Yazim 5 }
else { did -c Yazim 19 }
}
if ( $devent == sclick ) {
if ( $did == 1 ) { .disable #yazi* | .enable #yaziturkce | echo %logo2 11Yazı Stili "4Tûrk¢e11" Açıldı! }
if ( $did == 2 ) { .disable #yazi* | .enable #yazielite | echo %logo2 11Yazı Stili "4eLite11" Açıldı! }
if ( $did == 3 ) { .disable #yazi* | .enable #yaziilkbuyuk | echo %logo2 11Yazı Stili "4İlk Harf Büyük11" Açıldı! }
if ( $did == 7 ) { .disable #yazi* | .enable #yazikalinince | echo %logo2 11Yazı Stili "4KaLın-İnCe11" Açıldı! }
if ( $did == 5 ) { .disable #yazi* | .enable #yaziqarisma | echo %logo2 11Yazı Stili "4Qa®i§ma11" Açıldı! }
if ( $did == 6 ) { .disable #yazi* | .enable #yazirenkli | echo %logo2 11Yazı Stili "4R8e7n14G0a12r9e6N3k11" Açıldı! }
if ( $did == 19) { .disable #yazi* }
}
}
alias Yazim { dialog -m Yazim Yazim }
alias acolor { dialog -m acolor acolor }
dialog acolor {
title "Renkli yazı"
size -1 -1 169 109
box "Renk", 1, 6 5 80 69
text "Renkno:", 2, 16 27 22 13
edit "", 3, 51 20 25 22, center multi return
text "Arka:", 4, 16 50 29 13
edit "", 5, 51 43 25 22, center multi return
box "Diğer", 6, 84 5 79 69
check "Kalın", 7, 94 27 43 13
check "Çizgili", 8, 94 49 61 13
button "Önizleme", 9, 21 82 55 20
button "Tamam", 10, 93 82 55 20, ok
box "", 11, -1 -6 171 116
}
on *:dialog:acolor:*:*: {
if $devent = init {
did -a $dname 3 %ac.text
did -a $dname 5 %ac.back
if (%ac.bold == on) { did -c $dname 7 }
if (%ac.underline == on) { did -c $dname 8 }
}
if $devent = edit {
if $did = 3 { set %ac.text $did(3).text }
if $did = 5 { set %ac.back $did(5).text }
}
if $devent = sclick {
if $did = 7 {
if ($did(7).state = 1) { set %ac.bold on | set %ac.bold2  }
if ($did(7).state = 0) { set %ac.bold off | set %ac.bold2 }
}
if $did = 8 {
if ($did(8).state = 1) { set %ac.underline on | set %ac.underline2  }
if ($did(8).state = 0) { set %ac.underline off | set %ac.underline2 }
}
if $did = 9 { echo -a  $+ %ac.text $+ , $+ %ac.back $+ %ac.bold2 $+ %ac.underline2 $+ Yazdığınız böyle görünecek.! }
}
}
#acolor off
on *:input:*:if (/* !iswm $1) && (*: !iswm $1) { say  $+ %ac.text $+ , $+ %ac.back $+ %ac.bold2 $+ %ac.underline2 $+ $1- | halt }
#acolor end


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 22 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı! (2008-2009 © Copyright By Chaos ® Tüm Hakları saklıdır)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=